Kongres Komunikacyjny Cebula 2020

allgreed

“How I Learned to Stop Worrying and Love Nix”


Emeryth

“Panel Klawiaturowy” | “[PL] Game Boy Cartridge Hacking” | “[PL] Open Source Smart Watch”


implr

“bgp.wtf 2019 recap”


ksiadz

“Cebulacamp warstwa 3”


ksiądz

“Opening Ceremony / Otwarcie [parasola]” | “Closing Ceremony”


Lechu

“Token PGP za dwie cebule, czyli przerabiamy debugger za 1.50$ na token OpenPGP.”


nuke

“Jak zostać Januszem przedsiębiorczości?”


palid

“Why encrypted communicators UX will always be worse”


Panicz Maciej Godek

“Programowanie na telefonie”


q3k

“Bazel is the worst build system, except for all the others” | “bgp.wtf 2019 recap” | “Хакеры”